Arbetsförmedlingen och Microsoft hjälper unga få jobb


I dagarna inleder vi ett spännande pilotprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen i Stockholm. Syftet är att ge fler unga människor - som avslutat sina studier men saknar arbetslivserfarenhet - praktik, kunskap och jobb i IT-branschen.

Bakgrunden till detta samarbete är att branschen växer trots lågkonjunktur och att man kommer att behöva anställa många med IT-kunskaper under de närmaste åren. Samtidigt saknar många av dagens unga arbetssökande arbetslivserfarenhet och det är kostsamt att nyanställa.

Samarbetet innebär att ett antal nya praktikplatser skapas, där utbildning, certifiering och praktik varvas med rekryteringsträffar. Målet är givetvis att praktikanterna ska få anställning. Läs mer i pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen.

Svenska Dagbladet har skrivit.

Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content