Vår teknik underlättar mikrolån till fattigaMicrosoft samarbetar med Grameen Foundation för att genom smartare nyttjande av teknik underlätta möjligheterna till sparande, lån och försäkringar för människor i fattigare länder. De som kanske inte är välkomna hos de traditionella bankerna idag.

Grameen Foundation är en global icke-vinstdrivande organisation som genom Grameen Bank, ett mikrofinansieringsinstitut i Bangladesh, ger små lån (så kallade mikrokrediter) till fattiga personer utan att kräva säkerheter av dem.

Samarbetet annonserades nyligen vid den globala konferensen Microfinance Leadership Summit i Manila. Microsoft har även donerat mjukvara till ett värde på upp till 1 miljon dollar till de organisationer och institut som deltar vid konferensen.


Läs mer på Presspass.

CSRGuiden har skrivit om detta.

Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content