9 av 10 skolor saknar arbetsdatorer till alla lärare


Nästan 90 procent av alla kommunala grundskolor saknar personliga arbetsdatorer till alla lärare. Hälften av skolorna har inga personliga datorer alls – där måste alla lärare dela datorer med andra. Det visar en ny undersökning bland 300 skolledare som Microsoft låtit Novus Opinion göra.


Undersökningen visar samtidigt att det har blivit vanligare att lärare förväntas kommunicera med föräldrar och elever via internet: skolportaler, e-post och så vidare. De tillfrågade skolorna upplever att förväntningarna på kommunikation ökat under de senaste fem åren och 7 av 10 skolledare upplever att lärarna lägger mer tid å att kommunicera med föräldrar idag jämfört med för fem år sedan.


Undersökningen omfattar 300 intervjuer med skolledare i kommunala skolor, årskurs 0-9. Hela undersökningen hittar du här.

Även SVT och Rapport har uppmärksammat detta vid två tillfällen, Lärare tvingas köa för att få jobba och Brist på datorer för lärare.


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content