Välkommen på paneldebatt om framtidens skola


Sverige behöver lärare som kan utbilda för framtiden, men saknar själva redskapen. I nästan 9 av 10 skolor saknar lärarna personliga datorer som arbetsredskap, visar en ny undersökning. Välkommen till ett samtal och diskussion om hur vi kan bygga framtidens skola.


Deltar gör bland andra Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund, Maria Stockhaus, ordförande för beredningen för utbildningsfrågor inom SKL, Ann-Charlotte Eriksson, Första vice ordförande Lärarförbundet, Mikael Damberg, riksdagsledamot  och ledamot av utbildningsutskottet och Bo Kristofferson, skolledare på Viktor Rydberg gymnasium.


Tid: 1 december kl 08.00-09.30
Plats: Berns Salonger, Spegelsalen, Berzelii Park, Stockholm. Vi bjuder på frukost


Anmäl dig till v-jolind@microsoft.com senast den 25 november.

Svenskt näringsliv har skrivit om detta.


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content