Obama och Microsoft inspirerar studenter


Igår presenterade president Barack Obama initiativet Educate to Innovate som syftar till att inspirera studenter i USA att utvecklas och växa inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) - för att de ska vara bättre rustade för framtiden och kunna lösa morgondagens problem.

Även Microsoft har en viktig del i detta arbete genom att på olika sätt bidra med kunskap, teknik och erfarenhet. Inom detta initiativ i USA sponsrar vi till exempel en nationell tävling som syftar till att ta fram nydanande interaktiva och lärande dataspel för barn och ungdomar i åldersgruppen 12-16 år.

Här i Sverige har vi bland annat precis lanserat Mattecoacher på nätet, som kompletterar de redan pågående initiativen DigiGirlz och Climate Mystery.

Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content