Stockholm satsar på mattecoacher via MessengerFrån och med idag får alla Stockholms elever fri tillgång till mattecoacher på nätet. Varje vardag mellan klockan 16:00-19:00 sitter blivande lärare på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) redo att diskutera matematik och hjälpa eleverna med läxor via Windows Live Messenger.  

Mattecoach på nätet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Microsoft, KTH och Stockholms Universitet. Projektet stöds av LIKA-projektet, ett samarbete kring digital kompetens i lärarutbildningar med fyra Stockholmsbaserade lärosäten.


Syftet med projektet är både att bidra till att fler elever uppfyller sina mål i matematik och att göra blivande lärare bättre på att handleda via nätet. Samtidigt samlar KTH in material för framtida forskning.

Läs mer på KTH:s webbplats.

Detta har även uppmärksammats av TV 4 (cirka 3 minuter in i sändningen), Metro, Ny teknik, Mitt i Kista, Computer Sweden, Nationellt centrum för Matematikutbildning, KTH Aktuellt, KTH:s personaltidning, Svenskt näringsliv samt i Lotta Edholms blogg och på Twitter.

Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content