Sveriges första Pathfinder School


Viktor Rydbergs skolor i Djursholm har idag blivit antagna som Sveriges första internationella Pathfinder School av Microsoft.110 skolor ansökte till den här omgången och totalt finns nu 31 Pathfinder Schools runt om i världen.

En blivande Pathfinder School måste visa att den har en önskan att utvecklas, men också ligga långt fram när det gäller IT-användning. I ansökan får skolan beskriva sitt arbetssätt och sina visioner, både med hjälp av text och film.  

Viktor Rydbergs skolor är väl värda titeln, de har lyckats stärka kvalitén på undervisningen med hjälp av IT och arbetar sedan länge med "one to one computing", det vill säga att alla elever har sin egen laptop.

Att vara en Pathfinder School innebär bland annat att bli en del av ett internationellt nätverk som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Skolan får också coachning av Microsoft för att ligga i framkant när det gäller hur teknik kan hjälpa till att driva skolutveckling. 


Bookmark and share

Comments (1)

  1. Fredrik Pedersen-Dambo says:

    STORT grattis!! Roligt att se positiva skolexempel i Sverige som verkar ta IKT på allvar. Suveränt att elever har möjlighet att repetera genom att kunna ta del av pedagogernas presentationer mm efter lektionstid! Att kunna återkomma till vad som gåtts igenom vid ett tillfälle som eleven själv upplever som det rätta för sin egen lärandeprocess.

    Vilka möjligheter det finns i skolan om pedagoger skapar stödmaterial till elever som inte är enbart knutet till lektionstillfället!

Skip to main content