Internet Explorer 8 utsedd till säkraste webbläsare


Tidigare i år genomförde NSS Labs en undersökning där de jämförde säkerheten hos Internet Explorer 8, Firefox 3, Safari 4, Chrome 2 och Opera 10. Syftet med undersökningen var att testa webbläsarnas säkerhet mot socialt konstruerade virus. Just socialt konstruerade virus. Detta är en typ av virus som ökat och som ofta överförs genom sociala sajter som exempelvis Facebook, MySpace, bloggar och Twitter. Vår tillit till andra utnyttjas och virus överförs genom att vi klickar på länkar som vi får skickade till oss.


Resultatet visar att Internet Explorer 8 är den säkraste webbläsaren. Firefox 3 är den webbläsare som är närmaste Internet Explorer 8, medan övriga placerar sig långt efter.


Läs hela undersökningen via NSS Labs hemsida.


Smart IE8 har också lyft upp undersökning.  


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content