Ungdomar och rörlig bild


Microsoft Advertising tog tidigare i år fram en undersökning tillsammans med mediaedge:CIA, Ungdomar och rörlig bild. Undersökningens syfte var att öka förståelsen för hur rörlig bild på nätet fungerar som reklamkanal i olika målgrupper, något som Dagens Media uppmärksammade i förra veckan.
 
Sverige ligger långt fram när det gäller konsumtion av digitala medier, och nästan var tredje svensk använder Internet mer än 16 timmar i veckan. Även om ungdomar använder Internet i en större utsträckning än äldre, minskar den klyftan. Svenskarna använder Internet oftare och mer än tidigare. Undersökningen visar också att det är fler kvinnor än män som bloggar, nästan tre gånger så många.


Konsumtionen av rörlig bild har växt snabbt, och under en vanlig vecka tittar nästan häften av svenskarna på webb-tv minst en gång. Rörlig bild på Internet kommer att öka, och rörlig bild på Internet har flera fördelar. Det är både lättare att distribuera, billigare samtidigt kan tittarna själva välja när de vill se programmet.


Läs hela rapporten och missa inte Fredrik Wallners, Marknadschef på Microsoft Advertising, blogginlägg om rapporten. 


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content