Följ oss på Twitter


Du vet väl att du kan följa vår svenska Nyhetsblogg på Twitter?


Du kan även följa vårt nyhetsflöde direkt från USA via vårt globala twitterkonto. Se till att du får alla nyheter direkt i ditt Twitterflöde, så är du ständigt uppdaterad med det som händer på Microsoft! Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content