Följ vårt analytikermöte via webcast


Idag kl 17.30 svensk tid håller vi vårt årliga Financial Analyst Meeting i Redmond utanför Seattle, där ca 250 finans- och industrianalytiker, investerare och mediarepresentanter kommer att delta på plats. Vi ger dock alla som vill möjlighet att delta via en webbsändning här. Det går naturligtvis också att se sändningen i efterhand.

Under mötet kommer vi att tala om vår tekniska vision, affärsstrategier, produkt- och tjänsteinriktning samt finansiella förväntningar inför framtiden.

Förutom inledningen med vår CEO Steve Ballmer kommer flera av våra högsta chefer att delta. Du kan se hela agendan här.


Bookmark and share


Comments (0)

Skip to main content