Friskolornas riksförbund moderniserar sin IT


Friskolornas riksförbund skriver ett treårigt ramavtal med oss som innebär att 850 svenska friskolor erbjuds förmånliga priser på programvaror och tjänster från Microsoft.

Avtalet ger friskolorna goda förutsättningar för att hålla sig i framkant när det gäller it-utvecklingen i skolan. Datortätheten bland eleverna i svenska friskolor är betydligt högre jämfört med den kommunala skolan enligt siffror från Skolverket. I genomsnitt går det 1,6 elever per dator i friskolor på gymnasienivå och 2,5 elever per dator i kommunala gymnasieskolor.

I grundskolan är skillnaden ännu större. Där går det 4,5 elever per dator i friskolan och 6,0 elever per dator i kommunala grundskolor. Tidningen Computer Sweden har skrivit om datortätheten i kommunala skolor.

Vi tror att rätt användning av IT i skolan gör att fler elever når kunskapsmålen och för att göra detta möjligt behöver skolorna ha tillgång till moderna verktyg och mjukvara.

Friskolornas riksförbund har valt Caperio som återförsäljare för ramavtalet.

Computer Sweden har skrivit om avtalet på sin webbplats.


Bookmark and share

Comments (1)

  1. Mikael Söderström says:

    Minns när jag gick i grundskolan och vi gick från en dator för runt 300 elever, till en för 25 elever. Var riktigt häftigt, speciellt med tanke på att vissa av datorerna kom med Windows 95. 🙂

Skip to main content