Enklare hantera digital marknadsföring med nytt integrerat system


Mediabrands, ett globalt företag inom marknadsföring, har tillsammans med Microsoft Advertising utvecklat Media Operations Management System. MOMS är ett tekniskt ramverk för Mediabrands-byråer för att planera, köpa, mäta, rapportera och optimera media.

Tidningen Advertising Age kallar MOMS för ett Microsoft Office för digital marknadsföring vilket är en bra liknelse. Med hjälp av MOMS kan mediebyråer och reklambyråer hantera alla aspekter av digital marknadsföring från planeringsstadium till efterarbete.

Microsoft har utvecklat mjukvara som gör att Mediabrands och deras kunder kan automatisera komplexa inköp av media och bygga egna applikationer. Vi står också för den datalagring, samarbetsplattform och de utvecklingsverktyg som behövs för att Mediabrands och andra parter ska kunna bygga vidare på MOMS.

MOMS rullas ut först i USA men är byggt för att klara internationella marknader, bland annat Sverige. Exakt datum för global utrullning är inte klar.

Nyheten presenterades på Cannes Lions som pågår just nu. Nyckeltalare var Scott Howe och en del av hans tal kan du se på video nedan.

<br/><a href="http://video.msn.com/video.aspx?vid=7786122b-26a9-4226-9427-8d3791f5e8ea" target="_new" title="The advertising periodic table">Video: The advertising periodic table</a>


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content