Drottning Silvia och Peter Kopelman inviger The Agrenska Academy


kopelman_silvia Idag firar Ågrenska 20 år, med hundratals inbjudna gäster. Bland de inbjudna märks t ex Ågrenskas beskyddare Drottning Silvia, Estlands First Lady Mrs. Ilves och Statssekreterare Karin Johansson.

Microsofts vd Peter Kopelman är också på plats och inviger The Agrenska Academy tillsammans med Drottning Silvia och Dr Stephen Groft från USA.

Ågrenska arbetar sedan 20 år med familje-, och anhörigverksamhet, korttidsvistelser, sommarverksamhet samt olika projekt och information för att bidra till att ge barn med en sällsynt funktionsnedsättning och deras familjer ökade möjligheter till ett bättre liv.

Med The Agrenska Academy arbetar man vidare för att göra det bättre för dessa barn och familjer genom att skapa en virtuell samlingsplats skapad för informationsdelning, forskning och kunskapsspridning kring de sällsynta diagnoser som barnen på Ågrenska har.

Microsoft samarbetar och stödjer Ågrenska Stiftelsen sedan flera år tillbaka. Bland annat har man bidragit med uppbackning och utveckling av verksamheten genom att hjälpa till att direktsända en interaktiv internationell konferens för berörda familjer. Även Ågrenskas sajt stöttas av Microsoft och där finns t ex en vägledningsfunktion för såväl vuxna med sällsynta funktionshinder, föräldrar samt för professionella. IT är ett otroligt viktigt verktyg för barnen och deras familjer för att kunna kommunicera effektivt, skaffa information och hålla kontakt.

Bookmark and share


Comments (0)

Skip to main content