Viktig information om Service Pack 2 för SharePoint Server 2007Produktkvalitet är av högsta prioritet och vi vidtar alla åtgärder vi kan för att undvika och hantera problem som påverkar våra kunder. Dessvärre har vi nyligen upptäckt en bugg med service pack 2 för SharePoint som påverkar alla kunder som har lagt på SP2 för SharePoint Server 2007. I korthet innebär detta följande:


 


·         Efter installationen av service pack 2 antas SharePoint-installationen vara en testinstallation vilket innebär att utgångsdatum aktiverats, testet går ut efter 180 dagar.


·         Avaktiveringsfunktionen påverkar inte data, konfigurering eller applikationskod. Vi arbetar på en hotfix som ska lösa detta automatiskt och det finns en manuell åtgärd att använda tillsvidare enligt instruktioner i följande KB-artikel


 


Ytterligare information finns på Microsoft SharePoint-blogg.

Comments (0)

Skip to main content