Ring på musen hjälpte barn med särskilda behov


När Mike LaMannas mamma ringde och frågade om han kände till någon datormus för barn med särskilda behov, gjorde han en sökning på nätet men hittade ingenting. Mike LaManna gjorde då det enda rätta: han blev kreativ.


Problemet med vanliga möss är att barn med särskilda behov och funktionshinder kan ha svårt att fixera musklickarfingret. Eftersom Mike jobbar på Microsoft i Redmond fick han snart hjälp med sitt tankearbete. Till sin hjälp tog han Annuska Perkins och andra på Microsoft som är experter på tillgänglighet. Efter att ha plockat isär massor av möss, testat olika möjligheter och arbetat med barn med särskilda behov, kom Mike LaManna fram till ett resultat som fungerar.


Genom att klistra fast en plastring på vänster musknapp på en mus för bärbara datorer, blir det enklare att fixera fingret och arbeta med datorn. På det viset kan funktionshindrade barn använda datorer på samma villkor som andra barn.


På vår amerikanska pressajt finns en video där Mike LaManna och Annuska Perkins intervjuas om projektet.
Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content