Kvartalsresultat speglar lägre efterfrågan


Ikväll släppte vi vårt kvartalsresultat och omsättningen blev sex procent lägre jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen uppgick till 13,65 miljarder dollar och rörelseresultatet till 4,44 miljarder dollar, det senare en ökning med 3 procent.


Nettointäkterna uppgick till 2,98 miljarder dollar, en minskning på 32 procent jämfört med samma kvartal föregående år.


Omsättningen inom våra affärsområden Client, Microsoft Business Division och Server & Tools minskade på grund av minskad efterfrågan på klientdatorer och serverystem. Däremot fortsatte intäkterna från stora företag att vara stabila under kvartalet.


Enligt Chris Liddell, finanschef på Microsoft, har företaget lyckats pressa kostnaderna rejält under kvartalet men han tror att efterfrågan på IT-system kommer att fortsätta vara låg även under nästa kvartal och kanske längre än så.


Kevin Turner, operativ chef, säger att Microsoft har en stark produktutveckling och att företaget står väl rustat att kunna ta andelar när marknaden väl vänder.


Lyssna på en intervju med Steve Ballmer, VD på Microsoft, på BBC kring kvartalsresultatet.Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content