Grön IT


greenit Den 22 april firades World Earth Day i stora delar av världen. För de flesta av oss är det en självklarhet att effektiv energianvändning minskar utsläppen av växthusgaser i atmosfären och samtidigt gör din verksamhet lönsammare. Microsofts vision är att bra mjukvara kan hjälpa världen att kontrollera den globala uppvärmningen.

Grön IT, att spara energi och pengar i IT-användningen, är en integrerad del i Microsofts produkter, till exempel energisparfunktionerna i Windows Vista och Windows 7. Microsoft stödjer också den fria applikationen Edison  som hjälper användaren att övervaka och styra datorns energianvändning. Genom tekniken för virtualisering  kan behovet av serverkraft reduceras med upp till 90 procent. Produkterna inom Microsoft Unified Communications möjliggör samarbete utan onödiga resor.

IT-branschen står för två procent av världens koldioxidutsläpp. Med bra mjukvara, till exempel applikationer för analys och styrning, kan utsläppen i de branscher som står för övriga 98 procent också begränsas. Ett par exempel från Microsoft är system som hjälper till att kartlägga skogens kapacitet för att lagra koldioxid eller simulerar hur olika djurarter påverkas av klimatförändringar. Ytterligare ett exempel är Micrsoftteknologi i Fiats system ecoDrive som hjälper bilförare att köra mer miljövänligt.

Även inom Microsoft försöker vi leva som vi lär och vi har satt upp målet att våra koldioxidutsläpp ska minska med 30 procent mellan 2007 och 2012. Arbetet är redan igång, läs till exempel om våra erfarenheter av att energieffektivisera våra datacenter i "Top 10 Best Practices for Environmentally Sustainable Data Centers".

Följ Microsofts blogg om miljöfrågor  Rob Bernard som är chefsstrateg för miljöfrågor berättar mer om Microsofts arbete med klimatfrågor i en intervju som ligger utlagd på Microsoft PressPass. Kolla också gärna Microsoft Environment.

Bookmark and share


Comments (0)

Skip to main content