Datacenter i container sparar pengar och miljö


Datacenter, det vill säga en samling servrar, nätverkshårdvara och annan utrustning som behövs för att köra IT-system, drar enormt mycket energi och kostar pengar.

Några av våra egna senaste datacenter i USA är stora som 10 fotbollsplaner varav nästan hälften består av kylanläggningar, generatorer och annan utrustning som ska hjälpa servrarna. Ett sådant datacenter drar cirka 40 megawatt vilket motsvarar mellan 20 000 och 40 000 småhus.

I framtiden kommer datacenter att vara modulära, skalbara och tillverkas ”just in time” i containrar. Sedan körs de ut till datacentren när IT-behoven ökar. Fördelen med det är att man snabbt och enkelt kan anpassa datacentret efter verksamhetsbehoven. Kolla gärna filmen nedan på hur det kommer att se ut.

Men innan dess arbetar vi för att öka effektiviteten i de datacenter som finns genom att investera i mer effektiva el- och kylsystem. Det går också att använda andra metoder som att skyffla in kalluft utifrån för att kyla datacentret istället för att använda kylaggregat som drar mycket ström.

 

<br /><a href="http://video.msn.com/video.aspx?vid=b4d189d3-19bd-42b3-85d7-6ca46d97fe40" target="_new" title="Microsoft Generation 4.0 Data Center Vision">Video: Microsoft Generation 4.0 Data Center Vision</a>Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content