Innovativa lärare 2009


Idag delades priset "Innovativa lärare 2009" ut till lärare som utmärkt sig med nya metoder och framgångsrik undervisning. Priset delas ut av Microsoft och Lärarnas Riksförbund. Pristagarna belönades i tre klasser:

Matematik Fredrik Berg, John Bauer Gymnasium, Örebro: "Entreprenöriell matematik"
Naturvetenskap Anders Kalat, Rosendalsgymnasiet, Uppsala: "Staden"
Öppen klass Anna Ljungqvist, Björknässkolan, Saltsjö-Boo: "Det papperslösa klassrummet"

Årets pristagare har framgångsrikt prövat nya vägar för att förbättra skolresultaten. De har utvecklat metoder som tar tillvara elevernas engagemang för sin omvärld och viktiga framtidsfrågor, som visar hur viktiga matematiska och naturvetenskapliga principer utgör vardagslivets fundament och som anpassas till varje individs förutsättningar och inlärningsstil.

Ett utmärkande drag för vinnarna är genomtänkt användande av informationsteknik och en helhetssyn på elevens lärandes i skolan och i hemmet.

Läs mer om vinnarna och motiveringen.

Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content