Ciscos Unified Computing System levereras med Windows


I måndags presenterade Cisco sitt nya helhetstänkande vad gäller datacenter. Med Unified Computing System integreras allt som behövs i ett datacenter (servrar, nätverk, lagring, virtualisering, administration med mera). Fördelarna är bland andra minskade kostnader och ökad produktivitet samt minskad energiförbrukning.

Vi har i samband med detta slutit ett avtal med Cisco om att leverera Unified Computing System med Windows Server 2003, Windows Server 2008 med Hyper-V och Microsoft SQL Server 2008. Dessutom pågår arbete att integrera System Center i Ciscos lösning.


Bookmark and share

Comments (1)

  1. Julle says:

    Måste vara världsrekord i teleprompterläsning av en irländare.

    Happy St Patrics day!!

Skip to main content