Kamera hjälper demenssjuka med minnet


I tidningen Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry with Practical Neurology går det idag att läsa om en studie där demenssjuka får hjälp att minnas med hjälp av en kamera utvecklad av Microsoft Research, vår forskningsavdelning.


Kameran, SenseCam, är en kamera som sitter i kläderna på patienten och som regelbundet tar fotografier utan att användaren behöver göra någonting. Den har en vidvinkellins som fångar nästan allt vad patienten själv ser.


Enligt rapporten kunde patienten bättre minnas vad de gjort om de fick se bilderna från kameran. Larm, kalendrar och dagböcker som normalt används för att hjälpa demenssjuka med minnet har inte visat sig vara lika effektiva.

Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content