Hur du gör din dator både mer miljövänlig och snabbare


Verdiem EdisonMiljötänkande slår igenom på fler och fler områden. Man skall helst både skapa produkter som drar lite energi och är återvinningsbara i så stor utsträckning som möjligt.


Ett enkelt sätt att minska energiåtgången i den egna datorn är att använda Verdiems programvara Edison, som vi lyfter fram på Microsoft.com i dagarna. Med den förbättras operativsystemets aktuella ströminställningar och resultatet blir energibesparingar som i sin tur påverkar miljön.


Med verktyget kan man mäta, övervaka och styra sin dators energianvändande för att minska på koldioxidutsläpp. T ex kan man schemalägga - identifiera arbets- och icke arbetstid för att optimera energiförbrukning baserat på när datorn används eller är i stand-by. Man kan välja mellan ett antal inställningar för att spara energi och  man kan se rapporter - hur mycket påverkar olika inställningar utsläpp av koldioxid, energiåtgång och hur mycket pengar kan man spara?


Vill man inte använda några av standardinställningarna kan välja helt egna inställningar i verktyget, som är väldigt intuitivt.


Vi passar även på att tipsa om fem sätt att få datorn att bli lite snabbare, via Microsoft.com.

Comments (0)

Skip to main content