Dags att göra lärare till hjältar


Birgitta Kajler. Bilden är från Spånga GymnasiumVarje år belönar Microsoft lärare som på ett innovativt sätt utbildar elever, gärna med ny och spännande teknik i undervisningen. Nu är det hög tid att lämna in bidrag till 2009 års Innovativa Lärarutnämning. Vinnaren går vidare först till en europeisk delfinal och sedan till en världsfinal.

Bidraget skickas till Eva Pethrus som är programchef för Partnerskap i lärande och Microsoft Corporate Social Responsibility-program för utbildningssidan. Mer information om kriterier och hur man lämnar bidrag hittar du på Microsofts webbplats.

Vi vet att svenska lärare är bra på att vara innovativa och använda den nya informations- och kommunikationstekniken för att skapa en engagerande undervisning. 2007 vann exempelvis Birgitta KajlerSpånga Gymnasium i kategorin Innovation in Collaboration på världsfinalen i Helsingfors.


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content