49% använder Messenger på jobbet


Microsofts svenska konsumentdivision har gjort en undersökning bland 1200 svenska kontorsarbetare och ställt frågor om deras kommunikationsbeteende, samt i vilken utsträckning de använder chatt-tjänsten Windows Live Messenger.

Av pressinformationen framgår att beteendet i stort skiljer sig mellan Messenger-användare och icke Messenger-användare. De som använder sig av chattprogram tycks vara betydligt mer extroverta än kontorsarbetare i genomsnitt.


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content