Business Desktop Deployment för Vista


Hej,


Undrar du vad som kommer att hända med "Microsoft Business Desktop Deployment (BDD)" för Windows Vista? Svaret är att vi kommer att uppdatera nuvarande version som är 2.5 för att kunna rulla ut Vista. Det blir troligen inte en helt ny version utan vi uppdaterar det som behövs för Vista utrullning.


Den första versionen som kommer i en beta under våren är "standard edition" som kommer att använda många av de nya verktygen för utrullning som följer med Vista. Tex vårt nya "image" verktyg som heter "Ximage" etc. Standard versionen av BDD är riktad till mindre företag och är som tidigare "light touch", dvs du behöver besöka varje dator du skall installera om för att initiera ominstallationen.


Versionen för medelstora och stora företag heter som tidigare "enterprise edition". Denna version tillför liksom tidigare "Zero Touch Deployment". Vilket innebär att du inte behöver besöka datorerna när du installerar om dem. Vi kommer att uppdatera "SMS 2003 OSD" för att stödja att skapa "images" av Windows Vista. Denna uppdatering kommer även kräva att du har installerat "SMS 2003 SP2". En beta av uppdateringen för att stödja att skapa "Vista images" väntas under våren. Vi räknar med att första betan av "Enterprise edition" för Vista dyker upp ungefär samtidigt som "OSD" uppdateringen.


I övrigt så görs det uppdateringar till dokumentationen för att inkludera nyheterna i Vista. Det är alltså inga stora uppdateringar till själva ramverket utan mer av anpassningar för att kunna rulla ut Vista med "BDD".


I framtiden kommer vi att förändra BDD genom att utöka fokuset från utrullning till livscykelhantering. Vi kommer alltså att komplettera projektdelen med driftsrelaterade processer. Troligen byter vi även namn på "BDD" till "BDLM" för att förtydliga detta skifte. BDLM=Business Desktop Lifecycle Management. Detta namn är inte spikat ännu så det kan säkerligen bli ändrat så ta det inte som ett löfte. 😉 Jag postar mer om BDLM när det dyker upp mer information.


MVH/Mathias

Comments (0)

Skip to main content