Power BI for Office 365 referansecaser


CIO.com har publisert et slide deck med 12 referansecaser på Power BI for Office 365. To av referansene (slide 7 og 11) er hhv Helse Vest og OUS.

http://www.cio.com/slideshow/detail/156609/10-Microsoft-Power-BI-for-Office-365-Success-Stories?source=ciosotd#slide7

Comments (0)

Skip to main content