Lumagate har lagt ut opptak av sesjoner fra sitt Azure seminar


Oversikt over faglige sesjoner:  

Hvorfor er Microsoft Azure riktig for din bedrift?

https://lumagate.wufoo.eu/forms/hvorfor-er-microsoft-azure-riktig-for-din-bedrift/

Identitetshåndtering I Microsoft Azure

https://lumagate.wufoo.eu/forms/handtering-av-identiteter-i-microsoft-azure/ 

Mobile Device Management med SCCM, Intune og Microsoft Azure

https://lumagate.wufoo.eu/forms/mobile-device-management-med-sccm-intune-og-azure/

Comments (0)

Skip to main content