Telefoni via Lync fordelsbeskattes ikke.


Lync koblet mot summetone er et nytt felt i forhold til fordelsbeskatning. Her kan ansatte med sin jobb og private datamaskin eller mobile enheter også ringe ikke jobb relaterte samtaler. En eventuell sperring av Lync telefoni etter arbeidstid e.l. for å tilpasse skatteregler ville vært svært upraktisk. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har fått
saken behandlet hos skattedirektoratet og konklusjonen er kort fortalt at fordi bruk krever at den ansatte har internett for å få tjenesten til å fungere, så er tjenesten ikke skattepliktig. Det er heller ikke nødvendig med skriftlig avtale med den ansatte om bruk av denne tjenesten/funksjonaliteten.

Det offentlige svarbrevet ligger her

Comments (0)

Skip to main content