Consumeration of Health


Mobisante er et selskap som lager løsninger for ultralyd koblet til pc/smartphone, og får dermed et helt annet prisnivå og mobilitet enn dagens løsninger på sykehusene. Når klinikere i tillegg konkluderer med at det blir bedre kvalitet på bildene enn dagens store, tunge og dyre løsninger, blir dette særdeles interessant for mange scenarier for helsesektoren.

 

Der man i dag må ha pasienter inn på sykehuset på grunn av tilgjengelighet på utstyr, kan nå fastleger og hjemmehelsetjenesten gjøre mange av undersøkelsene selv uten koble inn spesialisthelsetjenesten. Vi får dermed ned reisetid for pasienter, kostnadsnivået både for behandling og utstyr, samt frigjort kapasitet på sykehusene. Flere typer enheter er på vei, også fra andre selskap enn Mobisante. Per i dag er salg av denne type utstyr forbeholdt  klinikere, men det er bare spørsmål om tid når vi ser en trend vi kan kalle "consumeration of health". Når produsentene i Asia får opp volum på produksjon av denne typen enheter vil kostnadsnivået senkes ytterligere og mange av enhetene som i dag bare er tilgjengelig som gulvmodeller på sykehus vil kunne bli like vanlige hjemme som termometer og badevekter er i dag. Vi ser allerede i dag at målere for blodtrykk og diabetes kan kjøpes på apoteket, noe vi måtte til legen for å få sjekket for kun få år siden.

I dag er det mange som trener mye, og kobler seg til sensorer for å sørge for at de yter maksimalt og få optimalisert treningen. Samtidig ser vi at stadig flere aktive idrettsutøvere faller om under trening og i konkurranser, med helseproblemer som kun gjør seg gjeldende når kroppen blir presset til det ytterste. Dette er problemer som man ikke nødvendigvis fanger opp hos fastlegen etter å ha sittet på venterommet med hvilepuls i forkant av den årlige sjekken. Idrettsutøvere som trener med støtteapparat rundt seg blir i økende grad koblet opp til utstyr nettopp for å fange opp dette, men også her er det et stykke igjen. De som derimot trener på egenhånd til det stadig økende antallet maratonløp,sykkelritt, triatlon etc blir ikke sjekket og fulgt opp på samme måte. De er prisgitt eget utstyr som pulsklokker og apper som kan samle inn informasjon og vise fremdrift på treningen. Man blir derfor stadig bedre på å presse kroppen optimalt på egenhånd uten den tilhørende helsesjekken. Dermed blir enheter for å monitorere sin egen helse stadig mer aktuell. Med den økende tilgangen på utstyr for å gjøre denne helsesjekken på egenhånd under trening, blir det en utfordring å håndtere disse dataene på en oversiktlig og sikker måte.

For å møte denne trenden med behov for å administrere sin egen helse har Microsoft et produkt som heter HealthVault. Dette er en skytjeneste hvor hvem som helst kan lage seg en konto for å samle sine helseopplysninger. Både journalinformasjon fra leger, men også bilder og informasjon fra utstyr som nevnt over kan samles på denne kontoen og være tilgjengelig via websider og apper. Alt fra skrittellere, badevekter, pulsmålere, diabetesmålere etc kan settes opp til å rapportere denne informasjonen direkte inn i HealthVault. Per i dag er det 170 enheter fra forskjellige produsenter, samt mange forskjellige apper tilgjengelig på de fleste aktuelle plattformer og dette øker stadig. Informasjonen som legges i HealthVault kan man videre dele med andre dersom man ønsker dette, for eksempel med andre familiemedlemmer eller fastlegen.

Jeg har vært i dialog rundt dette med flere i helsesektoren den siste tiden og det er delte meninger hva de synes om denne trenden. Noen er redde for at man ved feil bruk av utstyret eller feiltolkning av resultatene vil få mange unødvendig bekymrede innbyggere som belaster helsetjenesten uten grunn. Andre er bekymret for at innbyggerne vil monitorere seg selv og benytte informasjon på Internett for å tolke resultatene selv, for dermed å droppe legebesøket helt. Enkelte leger nekter å se på informasjon som innbyggeren selv kommer med ettersom de er usikre på kvaliteten på informasjonen og anser det derfor som bortkastet tid. Andre ønsker denne informasjonen velkommen for å kunne se på trender og avvik i innholdet over tid, og dermed brenyte dette som et supplement til egne målinger.

Uansett hva man måtte mene om dette er det et faktum at nordmenn blir stadig mer opptatt av å ta vare på helsa si, og det kommer stadig nye tjenester, apper og enheter som er klare indikasjoner på at «Consumeration of Health» er i full gang allerede. Vi har bare sett begynnelsen på dette. Det ser ut til at innbyggerne begynner å omfavne trenden. Spørsmålet fremover er hvordan helsesektoren kan og vil utnytte dette for å drive proaktivt arbeid for folkehelsa.

Comments (0)

Skip to main content