Grønt lys fra Datatilsynet for Odin Kapitals skyløsning med persondata


Da vi ønsket oss ny løsning for å drifte våre tjenester ute hos helseforetak var vi i utgangspunktet mest interessert i en skyløsning. Utfordringen ble om det lot seg gjøre å integrere en skyløsning med Norsk Helsenett uten å gå på bekostning av Datatilsynets forskrifter om personvern.

Les hele artikkelen her:

http://referanser.microsoft.no/index.php/2013/02/grnt-lys-fra-datatilsynet-for-odin-kapitals-skylsning-med-persondata/

Comments (0)

Skip to main content