Microsoft Compatibility Center for Windows 8


Microsoft har opprettet en side for Windows 8 når det gjelder kompabilitet, både når det gjelder software og hardware. I tillegg til at produsentene har lagt ut informasjon kan også brukere stemme over om de mener at det er kompatibelt eller ikke:

http://www.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/win8/CompatCenter/Home

Comments (0)

Skip to main content