BI Case Study hos Helse Vest


Helse Vest har benyttet BI verktøy fra Microsoft for å få bedre innsikt i driften og optimalisere prosessene sine. Her er en case study Microsoft Corp gjorde på arbeidet deres:

http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=710000001106

Comments (0)

Skip to main content