Lync successhistorie fra Stavanger kommune


God kommunikasjon og optimal arbeidsflyt gir store gevinster. Derfor øker etterspørselen etter effektiviserende verktøy både i offentlig og privat sektor.

Microsoft Lync, den nyeste versjonen av Microsoft Office Communications Server, ble offisielt lansert i november 2010. Stavanger kommune valgte å teste løsningen i fjor. I praksis skjedde dette ved at noen ansatte tok Lync i bruk i en periode. Pilotbrukerne ga gode tilbakemeldinger, forteller IT-sjef i Stavanger kommune, Eyolf Anda:

Les hele artikkelen her:

http://www.digi.no/893792/lync-innfridde/?id=893792&utm_source=digi&utm_medium=artikkel&utm_campaign=893792

Comments (0)

Skip to main content