Gratis ebok «Introducing Microsoft SQL Server 2012» fra Microsoft Press er nå tilgjengelig hos O’Reilly


Top tip; gratis ebok «Introducing Microsoft SQL Server 2012» fra Microsoft Press hos O'reilly

http://shop.oreilly.com/product/0790145342201.do

Comments (0)

Skip to main content