Internasjonal pris til Abilia på eldreomsorg


Abilia Senior mottok pris på verdenskonferanse

Vågå kommune og Abilia ble tildelt pris fra Microsoft

Vågå kommune og Abilia deltok på verdenskonferansen Microsoft Worldwide Goverment Solution Forum 2012 i London, med ca. 250 deltakere fra en rekke land.
Der ble Abilia Senior konseptet presentert, og løsningen som nå er installert i to omsorgsboliger i Vågå kommune vist. 
Løsningen, som gjør det mulig for eldre å bli boende hjemme lengre, fanget meget stor interesse. Stefan Sjøstrøm, som er leder for offentlig sektor i Vest–Europa (Microsoft), refererte spesielt til Vågå og Abilia i sitt avsluttingsforedrag.  
Den store overraskelsen kom i under gallamiddagen om kvelden. Vågå og Abilia ble tildelt  pris fra Microsoft  for løsningen og det arbeidet vi gjør med følgende begrunnelse:
"Som anerkjennelse for et fremragende bidrag til forbedret livskvalitet gjennom funksjonsstøtte i hverdagen med MemoPlanner."

http://www.abilia.no/senior/article.aspx?cat=317450&id=322256

 

 

Comments (0)

Skip to main content