Datatilsynet om: Regulering av felles pasientjournal i arbeidsfelleskap


Regulering av felles pasientjournal i arbeidsfelleskap
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(30.04.2012) Datatilsynet mener utkast til forskrift for
regulering av felles pasientjournaler i formaliserte arbeidsfelleskap, fremstår
som lite gjennomtenkt.

https://www.datatilsynet.no/Nyheter/2012/Regulering-av-felles-pasientjournal-i-arbeidsfelleskap/

Comments (0)

Skip to main content