Skydrive oppgradering fra 7 til 25GB


I en periode nå kan man få oppdatert Skydrive størrelsen fra 7 til 25GB gratis. Følg denne linken for å oppgradere din Skydrive:

https://skydrive.live.com/ManageStorage

 

Comments (0)

Skip to main content