How Microsoft Deployed Windows Phone 7 in the Enterprise


Dette er en interessant Video (ca 9 min) som går gjennom hvordan Microsoft har tenkt og rullet ut Windows Phone 7 internt. Kan også være interessant på generelt grunnlag med tanke å slippe mobile enheter inn på interne systemer.

http://technet.microsoft.com/en-us/edge/how-microsoft-deployed-windows-phone-7-in-the-enterprise.aspx

 

Comments (0)

Skip to main content