OCS-MOSS integrasjon i Silverlight er lagt ut på CodePlex


Bouvet har utviklet en OCS-MOSS integrasjon i Silverlight som de lagt ut på CodePlex.  


http://silverlightocs.codeplex.com/


 

Comments (0)

Skip to main content