Telenor og COMO Java er nå formelt godkjent


Telenor har nå fullført testingen av COMO Java i Europa og er nå formelt godkjent. Dette innebærer også at Telenor nå er lagt inn som et operatørvalg på www.getcomo.com.


 


Dvs at COMO Java er formelt testet og godkjent for Telenor Norge, Sverige, Danmark, Serbia, Ungarn (Pannon) og Montenegro (Promonte).

Comments (0)

Skip to main content