Exchange 2010 updates for Windows Mobile


Adam Glick viser frem nyheter i Exchange 2010 spesielt med tanke på nyheter i Windows Mobile 6.5


http://edge.technet.com/Media/Exchange-2010-updates-for-Windows-Mobile/

Comments (0)

Skip to main content