How Do I: Use the Business Data Catalog in SharePoint?


Det er laget en video på TechNet som går gjennom hvordan man konfigurerer og benytter SharePoints Business Data Catalog. Videoen er på under 20 minutter. 


Videoen finnes her: How Do I: Use the Business Data Catalog?

Comments (0)

Skip to main content