Digresjon: Windows Surface som BI verktøy


Denne videoen er litt på siden av hva som normalt ligger i denne bloggen ettersom det  ikke er Office System som er i bruk her, men ettersom dette er BI og SharePoint inneholder BI moduler, så...... vel sjekk videoen. 🙂


http://edge.technet.com/Media/Microsoft-Surface-Business-Intelligence-BI/


 


 


Comments (0)

Skip to main content