Beskrivelse av protokoller som blir benyttet av Office produktene


Dersom noen ønsker teknisk beskrivelse av, og hvordan forskjellige protokoller blir benyttet av Office produktene, finnes det en liste med dokumenter her som beskriver dette:


http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=E7A23D42-0835-440F-9400-BADFE9672B21&displaylang=en


 

Comments (0)

Skip to main content