Office Communications Server 2007 Software Update Service


Microsoft Office Communications Server 2007 Software Update Service automatiserer oppdateringen av UC enheter som OC telefonienheter og RoundTable.

 

Comments (0)

Skip to main content