Norsk konferanse på søk: Search Summit Norway 2008


Hør kjente norske og internasjonale foredragsholdere, som Susan Feldman
(IDC-analytiker), John Markus Lervik (FAST), Jo Lunder (Ferd) og Chris
Mahoney
(Linden Lab) belyse trender og fremtidsperspektiver for
søketeknologien. Få med deg strategiene til søkeeksperter som FAST,
IntelliSearch, Microsoft
og Accenture, samt erfaringene til norske virk-
somheter som Schibsted, Expert, Legeforeningen, NSB, Toll & Avgifts-
direktoratet
og 1881.


 Les mer og meld deg eventuelt på her:


www.searchsummit.no

Comments (0)

Skip to main content