Ferdig demo/test Virtual PC/Server image for Microsoft Search Server 2008 Express


Dersom man ønsker å få en rask evaluering av Microsoft Search Server Express uten å bruke tid på installasjon og konfigurering, finnes det et ferdig installert image man kan laste ned og leke med her:


http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6662C7BE-D79B-475A-863C-F976239AC0AF&displaylang=en


Den inneholder selve imaget, og en guide man kan følge for å få med seg mulighetene. Dette kan både benyttes for hands-on trening for administratorer, samt demo for kunder.

Comments (0)

Skip to main content