SharePointpedia – nytt sted for informasjon med anbefalte måter for å sette opp funksjonalitet i SharePoint


Nå finnes et nytt sted hvor partnere kan finne teknisk info om MOSS samlet på et sted; http://sharepointpedia.com - “a solution with which the community at large can submit content recommendations and vote or comment on them”.

Comments (0)

Skip to main content