Backup/Restore av SharePoint med Data Protection Manager som nå er i RTM


Joel Oleson har laget ett innlegg når det gjelder Backup/Restore av SharePoint med nye Data Protection Manager på bloggen sin. Dette innlegget finner dere her:


http://blogs.msdn.com/joelo/archive/2007/10/25/backup-restore-and-data-protection-manager-2007-rtm.aspx


I dette innlegget finner dere også en link til et dokument som beskriver backup/restore av SharePoint, samt Joels kommentarer på dette.

Comments (0)

Skip to main content